Single Sign-on KeTTHA

Sistem Single Sign-on membolehkan warga KeTTHA untuk mengakses aplikasi-aplikasi atas talian dengan hanya menggunakan satu ID dan katalaluan.

Nota: Perkhidmatan Single Sign-On hanya untuk aplikasi-aplikasi terpilih sahaja.

KeTTHA Staff Login

Login menggunakan akaun dan kata laluan KeTTHA